måndag 5 september 2011

Ett upprop!

Som redan nämnt håller vi (Fria Ligan) på att försöka få till stånd att Järnringen Forum öppnar upp kort en tid. Än har det inte hänt. Däremot så har planerna för en FoS-del i Fenix blivit mer konkreta. Som en del i detta så ska vi lägga upp allt det FoS-material som vi har i dokument, efter att ha gjort om det till Mutant-format (mall).

Tyvärr har jag inte kvar en del texter - så därför ber jag er som har att höra av er eller mejla mig dem. Bland annat är jag ute efter Melkarts Mozonen. Har ni andra grejer som vi skulle ha i FoS så mejla gärna dem också.

Hoppas ni kan hjälpa oss att få ut lite snygga pdfer!